Αθήνα, 22-06-2021

Αναπτυξιακές διαταραχές: Asperger…τι είναι;

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ*

 

    Ανήκει στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Τα χαρακτηριστικά του είχαν επισημανθεί για πρώτη φορά από τον Asperger το 1944, άρχισε να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή κατηγορία τη δεκαετία του ’80 και το 1994 περιλήφθηκε ως ξεχωριστό σύνδρομο στο Εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

    Μοιάζει με τον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας γιατί παρουσιάζει σοβαρή ποιοτική δυσλειτουργία στην κοινωνική συναλλαγή και συμπεριφορά, περιορισμούς στα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες αλλά διαφέρει από τον αυτισμό γιατί δεν παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση στη γλώσσα και στη γνωστική ικανότητα. Η διάγνωση γίνεται συνήθως σε ηλικία 3-7 ετών και φαίνεται να εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια. 

 

Εκπαίδευση και προοπτικές 

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με asperger μπορούν να φοιτήσουν στο γενικό σχολείο με την κατάλληλη υποστήριξη και βοήθεια. Το σύνδρομο δεν θεραπεύεται και συνοδεύει το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του

Η πρόγνωση είναι καλύτερη από αυτή του αυτισμού και των υπόλοιπων αναπτυξιακών διαταραχών. Το άτομο θα ξεχωρίζει πάντα για τον μονοδιάστατο χαρακτήρα του, τη δυσκολία του να δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις και τα ιδιότυπα ενδιαφέροντά του, χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν την κοινωνική προσαρμογή και ένταξη και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια «φυσιολογική» ζωή.

 

Τεχνικές παρέμβασης στο σχολείο και στο σπίτι

 • Δημιουργούμε μια καθημερινή ρουτίνα με οργανωμένες δραστηριότητες, σταθερές  και προβλέψιμες.
 • Φροντίζουμε οι κανόνες να είναι απλοί, σαφείς και κατανοητοί.
 • Διδάσκουμε τις αρχές μιας συζήτησης.
 • Ακούμε διάλογους από το μαγνητόφωνο και τους μιμούμαστε.
 • Ενσωματώνουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του παιδιού στο πρόγραμμα.
 • Ενθαρρύνουμε τα ομαδικά παιγνίδια.
 • Χρησιμοποιούμε ιστορίες με κοινωνικό περιεχόμενο, μίμηση, παιχνίδια ρόλων.
 • Χρησιμοποιούμε περισσότερα οπτικά ερεθίσματα.
 • Αποφεύγουμε το μεταφορικό λόγο και αναλύουμε σε απλούστερες έννοιες.
 • Το περιεχόμενο της διδασκαλίας να είναι απλό και σαφές 
 • Επιμένουμε στην κατανόηση.

 

 

*Δάσκαλος ειδικής αγωγής, 1ο Ειδικό Σχολείο Λαμίας, Φθιώτιδα

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ