Αθήνα, 15-06-2021

All Kid από την Allianz

Το All Kid είναι αποταμιευτικό πρόγραμμα τύπου Unit Linked αποκλειστικά για παιδιά. Απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν να επενδύσουν στο μέλλον των παιδιών τους. Μέσω του έντονα επενδυτικού χαρακτήρα αλλά και της ευελιξίας που παρέχει το πρόγραμμα, είναι δυνατή η συσσώρευση ενός σημαντικού κεφαλαίου με σκοπό, κατά τη λήξη της ασφάλισης, να αξιοποιηθεί είτε για τις σπουδές του παιδιού είτε για ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική του καριέρα.

 

Συγκεκριμένα, οι δυνατότητες που παρέχει είναι οι εξής:

 

Ευελιξία στην καταβολή ετησίου ασφαλίστρου καθώς και δυνατότητα ενίσχυσης της επένδυσής σας μέσω «έκτακτων καταβολών». Παρέχει επίσης προστασία της αγοραστικής αξίας των χρημάτων σας με επιλογή αυτόματης αναπροσαρμογής ασφαλίστρων από 3% έως 10%. Τόσο το ετήσιο ασφάλιστρο όσο και οι ετήσιες αναπροσαρμογές του μπορούν να μεταβάλλονται στο ύψος που η οικονομική σας κατάσταση το επιτρέπει. Σε περίπτωση που για κάποιο διάστημα υπάρχει δυσκολία εξόφλησης ασφαλίστρων, προβλέπεται η αναστολή πληρωμής τους χωρίς δυσάρεστες συνέπειες.

Διασφάλιση των αποταμιεύσεων μέσω καλύψεων τύπου «Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Συμβαλλομένου» όπου η Allianz αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πλήρη ισχύ και την ομαλή συνέχιση του ασφαλιστικού προγράμματος του παιδιού σας.

Συνέχιση της ασφάλισης των καλύψεων Υγείας και μετά την καταβολή του συσσωρευμένου κεφαλαίου χωρίς νέο ιατρικό έλεγχο και σύμφωνα με τις τότε ανάγκες του παιδιού σας.

Φορολογική ελάφρυνση αφού τα ασφάλιστρα που πληρώνονται κάθε χρόνο εκπίπτουν, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, από το φορολογητέο σας εισόδημα.

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ