Αθήνα, 06-06-2023

Αποταμιευτικό πρόγραμμα για το παιδί από την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι γονείς που προνοούν για το μέλλον δημιουργούν μία σωστή και δυνατή βάση, για να στηρίξουν τα όνειρα των παιδιών τους και έτσι τους προσφέρουν την προστασία και την εξασφάλιση, για να χαράξουν την δική τους πορεία στη ζωή.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, αναγνωρίζοντας την επιθυμία των γονέων να φροντίσουν από σήμερα για το μέλλον των παιδιών τους, προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας αποταμιευτικού προγράμματος, που θα τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν τους στόχους, τις σπουδές και τα επαγγελματικά σχέδια των παιδιών τους.

 

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (Ασφάλεια Επιβίωσης)

Σας προσφέρει:

  • Εγγυημένη αποταμίευση
  • Οικονομική εξασφάλιση
  • Απόδοση του καθορισμένου κεφαλαίου στον ασφαλισμένο στη λήξη του προγράμματος.
  • Άμεση καταβολή των ασφαλίστρων, σε περίπτωση απώλειας ζωής.
  • Επιπλέον όφελος από τις υπεραποδόσεις.
  • Δυνατότητα εξαγοράς.
  • Κάλυψη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Έκπτωση φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

Μεγαλύτερη Ασφάλεια και οικονομική προστασία για κάθε περίπτωση

Με την παροχή αυτή η Ατλαντική Ένωση εξασφαλίζει στον συμβαλλόμενο την Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία ή αποβίωσης από ατύχημα ή ασθένεια και αναλαμβάνει για λογαριασμό του την υποχρέωση ομαλής συνέχισης του παιδικού προγράμματος μέχρι τη λήξη του.

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ