Αθήνα, 15-06-2021

Εθνική Ασφαλιστική και Παιδί

Η εξασφάλιση και το μέλλον των παιδιών είναι το πιο σημαντικό μέλημα για τους γονείς, από τη στιγμή που θα έρθουν στη ζωή. Από τα πρώτα τους χρόνια, νοιάζεστε για το μέλλον, την υποστήριξη που θα χρειασθούν, τις σπουδές, την επαγγελματική τους δραστηριότητα και φυσικά την υγεία τους. Στη σημερινή εποχή, οι ανάγκες της σύγχρονης διαβίωσης είναι λογικό να σας οδηγούν στην επιθυμία να τους παρέχετε από τώρα όλα τα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Τα Παιδικά Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι πολύτιμα, αφού καλύπτουν τις ανάγκες ενός παιδιού σε ορισμένα στάδια της ζωής του και δεν επιτρέπουν να σταθούν εμπόδια στο μέλλον του, γεγονότα απρόβλεπτα που μπορεί να ανατρέψουν την καθημερινότητα (π.χ. ατυχία στη δουλειά, οικονομική κρίση, κάποια ασθένεια, ένα μοιραίο γεγονός ή ένα άτυχο περιστατικό).

 

Επιλέγοντας ένα από τα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής για το Παιδί έχετε:

 • Την εξασφάλιση ενός ποσού για το παιδί τη στιγμή ακριβώς που θα το έχει ανάγκη.
 • Τη δυνατότητα ολοκληρωμένης ασφαλιστικής προστασίας του παιδιού και του μέλλοντός του από ό,τι κι αν συμβεί.
 • Την εξασφάλιση που σας εγγυάται η ηγετική θέση, η εμπειρία, η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία που αποπνέει το όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής και τη σιγουριά του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, μέλος του οποίου είναι η Εθνική Ασφαλιστική.

 

Βασικό Πρόγραμμα Εθνική & Παιδί

Το Παιδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα είναι αποταμιευτικού χαρακτήρα και εξασφαλίζει στα παιδιά σας το κεφάλαιο που επιθυμείτε, τότε ακριβώς που θα το χρειαστούν για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους (π.χ. για τις σπουδές, την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη στέγασή τους κ.λπ.).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους γονείς, τον παππού και τη γιαγιά, τους νονούς, τους θείους και τα αδέλφια, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν το μέλλον ενός παιδιού (ηλικίας από 1 μηνός έως και 17 ετών).

 

Κάνοντας ένα "Παιδικό Πρόγραμμα" εξασφαλίζετε οφέλη όπως:

 • Εγγυημένη παροχή στο παιδί ενός κεφαλαίου μετά από χρονικό διάστημα που εσείς θα καθορίσετε.
 • Ευελιξία

- στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος (με ελάχιστη τα 10 έτη).

- στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του εγγυημένου κεφαλαίου (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€), το οποίο θα λάβει το παιδί κατά τη λήξη του προγράμματος.

 • Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
 • Εξασφάλιση του κεφαλαίου για το παιδί σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή ή διαρκούς ολικής ανικανότητάς για εργασία του συμβαλλομένου που έχει αναλάβει την πληρωμή των ασφαλίστρων. Συνδυάζεται υποχρεωτικά με την κάλυψη της «Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων» του Συμβαλλομένου, με την οποία εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος σε περίπτωση ανικανότητάς του για εργασία.
 • Εξασφάλιση ολοκληρωμένης ασφαλιστικής προστασίας με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπλέον καλύψεων για το παιδί, προστατεύοντάς το από τις συνέπειες μιας ασθένειας ή ενός ατυχήματος. Έχετε δυνατότητα ενσωμάτωσης προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Νοσοκομειακών Επιδομάτων, Προσωπικού Ατυχήματος (με ανώτατο όριο κεφαλαίου 30.000€ χωρίς την παροχή της πρόσκαιρης ανικανότητας), καθώς και της κάλυψης της «Μηνιαίας Παροχής σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας Συμβαλλομένου».
 • Επιστροφή των ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει και των μερισμάτων από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου παιδιού πριν από τη λήξη του προγράμματος.

 

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε το "Παιδικό Πρόγραμμα"

 • Εξασφάλιση για το παιδί. Αποταμίευση χωρίς ρίσκο, με το ποσό της παροχής να είναι εγγυημένο.
 • Προστασία της αποταμίευσης και της ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης του παιδιού, με την κάλυψη "Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου".

 

Συμπληρωματικές παροχές στα Παιδικά Προγράμματα

 

1) Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου

Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής για το παιδί , με την οποία εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη συνέχιση του Ασφαλιστικού Προγράμματος που έχετε συνάψει για ένα παιδί χωρίς να χρειάζεται πληρωμή ασφαλίστρων, στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή ή που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητα από εργασία.

Απευθύνεται στους γονείς, τους νονούς, τους θείους και τα αδέλφια, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της συνέχισης του Προγράμματος ενός ανηλίκου (που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει από μόνο του το Πρόγραμμα) και κατά συνέπεια την εξασφάλισή του.

 

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Εξασφάλιση του παιδιού ακόμη κι αν απουσιάσετε από τη ζωή ή από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα. Η πολύτιμη αυτή κάλυψη συνδυάζεται με το Πρόγραμμα «Παιδικό».
 • Συνέχιση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων του παιδιού και των Καλύψεων που τα συνοδεύουν όπως τα είχατε σχεδιάσει, χωρίς να χρειάζεται πληρωμή ασφαλίστρων, εάν απουσιάσετε από τη ζωή ή προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα.

 

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της «Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου"

 • Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων αφορά τόσο στο Πρόγραμμα που έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική για το παιδί, όσο και σε όλες τις Συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που το συνοδεύουν (π.χ. πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης κ.α.).
 • Η μέγιστη δυνατή λήξη ισχύος της κάλυψης είναι όταν το παιδί φθάσει την ηλικία των 27, κάτι που σημαίνει ότι εάν έχει ενεργοποιηθεί η πληρωμή ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική, θα συνεχίζεται και τα πρώτα χρόνια μετά την ενηλικίωση του παιδιού όπου θα έχει αυξημένες ανάγκες (π.χ. δεν θα έχει ενταχθεί ακόμα στον ακόμα στον επαγγελματικό στίβο).

 

2) Εξασφάλιση Μηνιαίας Παροχής

Αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Παιδικά Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία παρέχει προστασία για το παιδί για το οποίο έχετε φροντίσει να συνάψετε ένα Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή ή που από οποιαδήποτε αιτία προκύψει διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία.

Απευθύνεται στους γονείς, τους νονούς, τους θείους και τα αδέλφια, που εάν τους συμβεί κάτι σοβαρό, επιθυμούν μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική προστασία για το παιδί, αφού εκτός από τη διασφάλιση της συνέχισης του Προγράμματός του με κάλυψη του κόστους από την εταιρία, ενδιαφέρονται να του εξασφαλίσουν ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα για την κάλυψη αναγκών του.

 

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Καταβολή μηνιαίας παροχής με την οποία εξασφαλίζετε το παιδί στη δύσκολη στιγμή απουσίας σας από τη ζωή ή εάν οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητά σας.
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους της μηνιαίας παροχής (με ελάχιστο ποσό τα 150€).

 

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Εξασφάλιση Μηνιαίας Παροχής" για το παιδί σας

 • Εξασφάλιση ενός παιδιού στην περίπτωση της απώλειας ζωής του κηδεμόνα αλλά και στην περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητά του για εργασία.
 • Η μέγιστη δυνατή λήξη της κάλυψης είναι όταν το παιδί φθάσει την ηλικία των 27 ετών. Έτσι, η μηνιαία παροχή, θα συνεχίζεται και τα πρώτα χρόνια μετά την ενηλικίωση του παιδιού όπου θα έχει αυξημένες ανάγκες (π.χ. δεν θα έχει ενταχθεί ακόμα στον επαγγελματικό στίβο).

 

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ