Αθήνα, 30-07-2021

Γιατί πρέπει τα Ελληνόπουλα να μάθουν δύο ξένες γλώσσες από το Δημοτικό;

Γράφει η ΕΦΗ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ*


Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών συναντάται από πολύ παλιά σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης κι αυτό γιατί επικρατούσε η αντίληψη ότι για να μπορέσουν οι νέοι να έλθουν σε επαφή σε μια άλλη κουλτούρα, να διαβάσουν ξενόγλωσση λογοτεχνία και βιβλιογραφία και να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια άλλων χωρών ήταν αναγκαίο να γνωρίζουν και άλλες γλώσσες.

 

Σήμερα και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γλώσσα αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για την επικοινωνία μεταξύ των λαών. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι εθνικές γλώσσες των κρατών – μελών της Ένωσης θεωρούνται «επίσημες γλώσσες» κάτι που τονίζει τον πολυγλωσσικό χαρακτήρα της Ευρώπης. Ο χαρακτήρας αυτός σε συνδυασμό με το πολυπολιτισμικό του περιεχόμενο δημιουργεί προβλήματα γλωσσικής επικοινωνίας και κυρίως κατανόησης μεταξύ των μελών. Κι όταν λέμε κατανόηση εννοούμε ότι καθώς η γλώσσα αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού όλοι οι λαοί θεωρούν τον δικό τους πολιτισμό αξιωματικά ως σωστό, δίκαιο και περίπου τέλειο.

 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε έναν διαφορετικό πολιτισμό είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε και τον τρόπο σκέψης του και για να το κατορθώσουμε αυτό, δηλαδή να μπούμε στη θέση του, είναι απαραίτητη η γνώση της γλώσσας του. Γι’ αυτό το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης κατά τους εορτασμούς του «Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001» διατύπωσε την άποψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει εκτός της μητρικής τους γλώσσας να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον άλλες δύο. Στη χώρα μας που συγκαταλέγεται στις πολύγλωσσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έπειτα από έρευνες προέκυψε ότι ένας στους δυο συμπατριώτες μας μιλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, με την αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών για τις ξένες γλώσσες, μια ενέργεια που ολοκληρώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2002, στα Δημοτικά Σχολεία διδάσκεται από το 1993 η Αγγλική γλώσσα, ενώ στα Γυμνάσια και Λύκεια διδάσκονται γαλλικά ή γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της πρώιμης διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει σχεδιάσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στους μαθητές της Τρίτης του Δημοτικού σχολείου, ενώ η εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας της Γαλλικής και της Γερμανικής στην Πέμπτη και την Έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι πλέον γεγονός.


Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει η χώρα μας για την εκμάθηση γλωσσών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, φαίνεται και από το μικρό σε κλίμακα αλλά ενδιαφέρον πιλοτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Ιταλικής σε 5 Δημοτικά Σχολεία και της Ισπανικής σε 4 Δημοτικά Σχολεία καθώς και η δυνατότητα που έχουν οι μαθητές στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο για πρόσθετη διδασκαλία στην ξένη γλώσσα.

 

*Παιδαγωγός

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ